wartopamietac.info
A A A


W ramach upamiętnienia 20. rocznicy powołania samorządu terytorialnego w Polsce Ośrodek Kultury w Brzeszczach wraz z partnerami realizował projekt, którego celem było zbadanie i przedstawienie roli samorządu lokalnego w rozwoju gminy Brzeszcze w latach 1990-2010.

Realizatorzy projektu poznali m.in. opinie mieszkańców o przeobrażeniach gminy w tym okresie oraz zidentyfikowali miejsca będące symbolem dokonanych zmian. Dodatkowo, stworzono platformę wymiany informacji o działaniach samorządu, organizacji pozarządowych i mieszkańców niezrzeszonych oraz ukazano znaczącą rolę organizacji pozarządowych w realizacji zadań samorządu.

W ramach realizacji projektu przeprowadzona została ankieta, za pomocą której wyłoniono miejsca symbolizujące dokonane zmiany oraz najbardziej aktywne organizacje pozarządowe. Zamontowano tablice informacyjne w centrum miasta, przed Ośrodkiem Kultury, umożliwiające stałą prezentację fotograficzno – informacyjną działań samorządu, organizacji i mieszkańców. Wyeksponowano miejsca wybrane w ramach ankiety m.in. przy pomocy happeningów.

Opracowano i opublikowano w lokalnych „Odgłosach Brzeszcz” artykuł o ww. miejscach i aktywności społecznej mieszkańców, jak również opracowano i wydano broszurę podsumowującą projekt. Stworzono też niniejszą stronę internetową projektu, umożliwiającą m.in. wskazanie na interaktywnej mapie najbardziej charakterystycznych miejsc minionego 20-lecia.

Oddanie do użytku tablic informacyjnych przed budynkiem Ośrodka Kultury nastąpiło w trakcie Dni Gminy Brzeszcze, podczas Pikniku Organizacji Pozarządowych w dniu 27 czerwca 2010 r. Piknik jest organizowany w gminie od kilku lat w ramach Czerwca Aktywnych Społeczności – ogólnopolskiej kampanii promującej obywatelskie działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. W tym roku będzie przebiegał pod hasłem „Jak dobrze mieć sąsiada”.